Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Παρασκευή, 04 Νοέμβριος 2011 11:51
Εκτύπωση

Η OraSys Α.Ε. ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί συνέχεια μιας προσπάθειας και δυναμικής παρουσίας, πολλών ετών στο χώρο της Πληροφορικής, και ειδικότερα στη μελέτη και σχεδίαση μηχανογράφησης Υπηρεσιών και Φορέων του Δημοσίου, η οποία ξεκινάει από το 1985 και συνεχίζεται αδιάκοπα και σταθερά μέχρι σήμερα, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων.

Η εταιρία έχει εγκατεστημένα παραγωγικά συστήματα πληροφορικής σε περισσότερες από 150 Υπηρεσίες του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες, Νοσοκομεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ).

Οι εφαρμογές που σχεδιάζει και αναπτύσσει η εταιρία, είναι τεχνολογίας αιχμής, πλήρως παραμετροποιήσιμες και επεκτάσιμες και καλύπτουν στο μέγιστο δυνατό τα αντικείμενα και τις ανάγκες των Υπηρεσιών όπου λειτουργούν, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους.

Αναλυτικότερα η OraSys δραστηριοποιείται κύρια στους παρακάτω τομείς:


Ο διαχωρισμός Πληροφοριακών Συστημάτων και προϊόντων λογισμικού βασίζεται στα εξής χαρακτηριστικά:


Η OraSys ως «Knowledge Ιntensive» επιχείρηση, στηρίζει την δραστηριότητά της: