Υπηρεσίες

Παρασκευή, 04 Νοέμβριος 2011 12:40
Εκτύπωση

Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πληροφορικής, στοχευόμενων στις ανάγκες των πελατών, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ατού της εταιρίας που την κάνουν να ξεχωρίζει έναντι του ανταγωνισμού.

Οι μακροχρόνιες συνεργασίες και η διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πελάτες είναι το βασικό συστατικό της πολυετούς και επιτυχούς παρουσίας της εταιρίας στην αγορά της πληροφορικής.

Ειδικότερα η εταιρία, έχοντας εμπειρία άνω των 25 ετών, παρέχει ένα σύνολο από άρτιες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες οι οποίες αφορούν:

Σχεδίαση, Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών (custom-made applications),    

Παρεμετροποίηση έτοιμων πληροφοριακών συστημάτων (Application Packages) για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των πελατών,

Εκπόνηση Μελετών Υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ,

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για θέματα Πληροφορικής,

Εγκατάσταση Συστημάτων σε υποδομές των πελατών (Oracle, Εφαρμογές κλπ)

Εκπαίδευση χειριστών Πληροφοριακών Συστημάτων (System end-users),

Εκπαίδευση διαχειριστών Πληροφοριακών Συστημάτων (System Administrators),

Τεχνική Υποστήριξη εγκατεστημένων παραγωγικών συστημάτων,

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Help Desk.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντων, τις λύσεις και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.