ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Rate this item
(9 votes)
Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

Βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου είναι τα εξής:

  • Εύκολη και γρήγορη καταχώρηση των εγγράφων
  • Αυτόματες τυποποιημένες εκτυπώσεις
  • Γρήγορες αναζητήσεις εγγράφων με πολλαπλά κριτήρια και ταξινόμηση
  • Δημιουργείται η υποδομή για την ηλεκτρονική διακίνηση των πληροφοριών, (e-mail, κλπ).


Ενδεικτικά, ορισμένα χαρακτηριστικά, αυτοματισμοί και εσωτερικοί έλεγχοι του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της OraSys είναι τα ακόλουθα:

  • Διαχειρίζεται ταυτόχρονα περισσότερα από ένα έτη.
  • Διαχείριση – πρακτικά – απεριόριστου αριθμού εγγραφών (καταχωρήσεων).
  • Αυτόματη απόδοση του αριθμού πρωτοκόλλου.
  • Αυτόματος εσωτερικός έλεγχος έτσι ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση απόδοσης ίδιου αριθμού σε περισσότερα του ενός έγγραφα.
  • Αυτόματος υπολογισμός και ενημέρωση για τον αριθμό ημερών που εκκρεμεί το έγγραφο, επίσης ενημέρωση για υπέρβαση της ημερομηνίας διεκπεραίωσης.
  • Παρακολουθείται η αλυσίδα των συσχετιζόμενων εγγράφων.
back to top